کلاس ریاضی

آموزش مجازی ریاضی

کلاس ریاضی

آموزش مجازی ریاضی

کلاس ریاضی

هدف از راه اندازی این وبلاگ آشنا کردن دانش آموزان با روش های نوین آموزشی در رشته ریاضی است.

آخرین مطالب

6 مطلب با موضوع «عبارت های جبری و معادله» ثبت شده است

۰۲
آذر

معادله equation

معادله به معنی برابر کردن ،مساوی کردن ، هم وزن کردن دو چیز و هم وزنی می باشد و در ریاضی تساوی دو عبارت جبری که به ازای مقادیر معین صحیح میباشد را معادله گویند . هر تساوی به صورت 13=5+a یا 20=4x را یک معادله می نامیم که اولی به ازای عدد 8 و دومی به ازای عدد 5 صحیح است .

مثال: چند موز لازم است تا کفه های ترازو هم وزن شوند.


روش حل معادله

منظور از حل معادله پیدا کردن عددی است که اگر به جای مجهول قرار بدهیم ، تساوی بر قرار شود . برای مشخص کردن جوابهای معادله اول باید هر چه عبارت مجهول داریم ، ببریم یک طرف تساوی و هر چه عدد معلوم داریم ، ببریم طرف دیگر تساوی و ساده کنیم تا معادله حل شود . این هم خیلی مهم است که بدانید که اگر جمله ای از یک طرف تساوی به طرف دیگر تساوی منتقل شود ، علامتش عوض می شود.

مثال1: 

حل :    

          


 

 

 

مثال2: 

حل:     

           


 

 

مثال3:  

حل: می دانیم دو طرف یک تساوی را می توان در عددی غیر از صفر ضرب کرد طرفین تساوی را در مخرج مشترک کسرها ضرب می کنیم تا مخرج کسرها از بین برود سپس معادله ی بدست آمده را حل می کنیم .

  

       


 

 

مثال4:    

ابتدا دو طرف معادله را در مخرج مشترک کسرها ضرب می کنیم ، سپس معادله را حل می کنیم .

  

  


 

 

مثال5:  

حل: برای حل این معادله ابتدا آنرا به صورت  می نویسیم و سپس از خاصیت طرفین وسطین کمک می گیریم.

            

  

  • اکرم دولت آبادی
۰۴
فروردين?


  • اکرم دولت آبادی
۰۷
آذر

 حل معادله

حل معادله یعنی بدست آوردن مجهول به طوری که به ازای آن، تساوی معادله برقرار باشد. به عنوان مثال، در معادله ۵x-۳=۱۲ معادله در صورتی برقرار است که x=۳ باشد.
راههای مختلفی برای حل معادله وجود دارد:
  • اکرم دولت آبادی
۰۷
آذر

معادله


معادله از دو عبارت جبری که با هم برابر باشند تشکیل شده است . حل کردن یک معادله به معنای پیدا کردن مقدار مجهول آن معادله است.

  • اکرم دولت آبادی
۲۹
آبان

توزیع پذیر ضرب نسبت به جمع و تفریق


در این مبحث چند راهکار برای ساده کردن عبارات و چند نکته در مورد عبارات جبری را مطرح می کنیم. 
  • اکرم دولت آبادی
۲۷
آبان

عبارتهای جبری

-

مثال: محیط اشکال روبه رو را بنویسید.

       محیط (۱)                      
       محیط (۲)               
         محیط (۳)              

           محیط (۴)                 

              محیط (۵)                

  • اکرم دولت آبادی