کلاس ریاضی

آموزش مجازی ریاضی

کلاس ریاضی

آموزش مجازی ریاضی

درباره بلاگ
کلاس ریاضی

هدف از راه اندازی این وبلاگ آشنا کردن دانش آموزان با روش های نوین آموزشی در رشته ریاضی است.

طبقه بندی موضوعی
۳۰ دی ۹۱ ، ۲۲:۳۲

سلام


                                    http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها                  


                

اکرم دولت آبادی
اکرم دولت آبادی
۱۹ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۳۱

نمایش اعدداد گنگ بر روی محور

   برای پیداکردن نقطه متناظر با اعداد گنگ کافیست ما همین مثلث ها را روی محور اعداد بسازیم.مثلا برای پیدا کردن نقطه متناظر با عدد  کافیست پاره خط بین صفر و یک را یک ضلع مثلث در نظر گرفته و در نقطه1 پاره خطی به طول 1 عمود کنیم و نقطه انتهایی پاره خط عمود را به مبداء وصل کنیم تا مثلث قائم الزاویه ساخته شود با توجه به توضیحات ارائه شده طول وتر برابر  می باشد. اکنون به مرکز مبداء وشعاعی برابر طول وتر این مثلث دایره ای رسم می کنیم (چون مثبت است کافیست کمانی از دایره را رسم کنیم که محور را در سمت راست مبداء قطع می کند) نقطه برخورد دایره با محور را مشخص می کنیم این نقطه متناظر عدد است. انیمیشن زیر توضیحات بالا را تکمیل خواهد کرد.

در ادامه نقاط متناظر با اعداد گنگ دیگری را روی محور نمایش می دهیم.
رسم  به دو روش:

روش رسم  :
روش رسم  :
در ادامه اعداد گنگی را رسم می کنیم که به صورت ترکیب یک عدد صحیح و یک عدد رادیکالی می باشند:

 

  

اکرم دولت آبادی
۲۷ دی ۹۵ ، ۲۱:۴۳

اثبات قضیه فیثاغورس

انیمیشن قضیه فیثاغورث

اکرم دولت آبادی
۲۷ دی ۹۵ ، ۲۱:۳۸

انیمیشن قضیه فیثاغورس


اکرم دولت آبادی

اکرم دولت آبادی


اکرم دولت آبادی

سلام 

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

اکرم دولت آبادی

سلام

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

اکرم دولت آبادی

لطفا به سوالات پاسخ دهید.

اکرم دولت آبادی
سلام
لطفا به سوالات را حل کرده و پاسخ های خود را به همراه داشته باشید.

اکرم دولت آبادی