4 عبارت های جبری و معادله :: کلاس ریاضی

کلاس ریاضی

آموزش مجازی ریاضی

۶ مطلب با موضوع «عبارت های جبری و معادله» ثبت شده است

آزمون معادله

 

 

 

 

?

 

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ آبان ۹۳ ، ۱۸:۲۰ ۲۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
اکرم دولت آبادی

حل معادله

معادله equation

معادله به معنی برابر کردن ،مساوی کردن ، هم وزن کردن دو چیز و هم وزنی می باشد و در ریاضی تساوی دو عبارت جبری که به ازای مقادیر معین صحیح میباشد را معادله گویند . هر تساوی به صورت 13=5+a یا 20=4x را یک معادله می نامیم که اولی به ازای عدد 8 و دومی به ازای عدد 5 صحیح است .

مثال: چند موز لازم است تا کفه های ترازو هم وزن شوند.


روش حل معادله

منظور از حل معادله پیدا کردن عددی است که اگر به جای مجهول قرار بدهیم ، تساوی بر قرار شود . برای مشخص کردن جوابهای معادله اول باید هر چه عبارت مجهول داریم ، ببریم یک طرف تساوی و هر چه عدد معلوم داریم ، ببریم طرف دیگر تساوی و ساده کنیم تا معادله حل شود . این هم خیلی مهم است که بدانید که اگر جمله ای از یک طرف تساوی به طرف دیگر تساوی منتقل شود ، علامتش عوض می شود.

مثال1: 

حل :    

          


 

 

 

مثال2: 

حل:     

           


 

 

مثال3:  

حل: می دانیم دو طرف یک تساوی را می توان در عددی غیر از صفر ضرب کرد طرفین تساوی را در مخرج مشترک کسرها ضرب می کنیم تا مخرج کسرها از بین برود سپس معادله ی بدست آمده را حل می کنیم .

  

       


 

 

مثال4:    

ابتدا دو طرف معادله را در مخرج مشترک کسرها ضرب می کنیم ، سپس معادله را حل می کنیم .

  

  


 

 

مثال5:  

حل: برای حل این معادله ابتدا آنرا به صورت  می نویسیم و سپس از خاصیت طرفین وسطین کمک می گیریم.

            

  

ادامه مطلب...
۰۲ آذر ۹۲ ، ۱۶:۲۲ ۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
اکرم دولت آبادی

روش های حل معادله

 حل معادله

حل معادله یعنی بدست آوردن مجهول به طوری که به ازای آن، تساوی معادله برقرار باشد. به عنوان مثال، در معادله ۵x-۳=۱۲ معادله در صورتی برقرار است که x=۳ باشد.
راههای مختلفی برای حل معادله وجود دارد:
ادامه مطلب...
۰۷ آذر ۹۱ ، ۱۵:۰۱ ۴۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
اکرم دولت آبادی

معادله

معادله


معادله از دو عبارت جبری که با هم برابر باشند تشکیل شده است . حل کردن یک معادله به معنای پیدا کردن مقدار مجهول آن معادله است.

ادامه مطلب...
۰۷ آذر ۹۱ ، ۱۴:۵۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
اکرم دولت آبادی

تبدیل یک عبارت جبری به حاصل ضرب دو عبارت

توزیع پذیر ضرب نسبت به جمع و تفریق


در این مبحث چند راهکار برای ساده کردن عبارات و چند نکته در مورد عبارات جبری را مطرح می کنیم. 
ادامه مطلب...
۲۹ آبان ۹۱ ، ۱۶:۰۴ ۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
اکرم دولت آبادی

عبارات جبری

عبارتهای جبری

-

مثال: محیط اشکال روبه رو را بنویسید.

       محیط (۱)                      
       محیط (۲)               
         محیط (۳)              

           محیط (۴)                 

              محیط (۵)                

ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۱ ، ۱۴:۱۹ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
اکرم دولت آبادی